PRIVACY DISCLAIMER

Hier lees je alles over het privacy beleid van Teken-ing :: Illustratie & Ontwerp, eigenaar van https://www.teken-ing.nl

PRIVACYBELEID

Het waarborgen van de privacy voor bezoekers van Teken-ing :: Illustratie & Ontwerp vind ik belangrijk. Daarom verwerk ik uitsluitend gegevens die ik nodig heb voor de dienstverlening of het verbeteren hiervan. Ik ga zorgvuldig om met de informatie die ik over jou en je gebruik van mijn diensten heb verzameld. Laat voorop staan dat ik jouw gegevens nooit voor commerciële doeleinden zal delen met derden.

Dit privacy beleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daaruit voortvloeiende dienstverlening van Teken-ing :: Illustratie & Ontwerp. Met ingang van 22 mei 2018 is de geldigheid van deze voorwaarden van kracht.

In deze privacy verklaring wordt beschreven welke gegevens er worden verzameld, waarom we gegevens verzamelen en omschrijven op welke manier we deze gegevens opslaan. Ook leg ik aan je uit hoe ik je gegevens bescherm tegen misbruik en welke je rechten jij hebt met betrekking tot de door jou aan ons verstrekte gegevens.

Heb je vragen, wil je meer informatie over deze privacy disclamer of als je de indruk hebt dat je gegevens die je actief verstrekt aan Teken-ing :: Illustratie & Ontwerp niet goed beveiligd zijn: neem dan contact op met de contactpersoon voor privacy zaken. De contactgegevens vind je onderaan deze pagina.

OVER DE GEGEVENSVERWERKING

Toestemming

Wanneer je gebruikt maakt van de website en dienstverlening van Teken-ing :: Illustratie & Ontwerp ga je akkoord met deze privacy verklaring en de hierin beschreven voorwaarden.

Persoonsgegevens

Teken-ing :: Illustratie & Ontwerp verwerkt jouw persoonsgegevens uitsluitend doordat je gebruik maakt van de aangeboden diensten en/of omdat je deze gegevens zelf, actief aan ons verstrekt om een overeenkomst aan te gaan. Wanneer je gebruikt maakt van de diensten van Teken-ing :: Illustratie & Ontwerp, worden diverse persoonsgegevens verwerkt zoals naam, adres en woonplaatsgegevens, e-mailadres, telefoonnummer, bankrekeningnummer en overige gegevens die je actief verstrekt bij het gebruiken van een aangeboden dienst. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens worden absoluut niet verzameld.

De website en webwinkel

De website en webwinkel is ontwikkeld met software van WordPress en draait op Argeweb hosting. Persoonsgegevens die je via de website ter beschikking stelt (bijvoorbeeld wanneer je gebruik maakt van het contactformulier of een reactie plaatst op de website), worden via dit WordPress systeem gedeeld en kunnen worden ingezien door Argeweb hosting. Zij zullen je gegevens niet gebruiken voor een ander doel. Dit hebben wij afgesproken op basis van een overeenkomst die hen verplicht stelt op passende beveilingsmaatregelen te nemen. De website maakt gebruik van de toepassing SSL-encryptie en een goed wachtwoordbeleid. Je gegevens worden verwerkt binnen de EU en er wordt rekening gehouden met de geldende wettelijke bewaartermijnen van persoonsgegevens. Je leest de privacy verklaringen van Argeweb hosting & WordPress hier:

– Argeweb | webhosting | e-mail | PRIVACY VERKLARING
– WordPress | website, contactformulieren, reacties | PRIVACY VERKLARING

Bestellen en betalen

Voor het afhandelen van product bestellingen die je plaatst via de website maakt Teken-ing :: Illustratie & Ontwerp nog geen gebruik van een online betaalsysteem. Je kunt een bestelling plaatsen via het contactformulier of de e-mail en ik stuur je vervolgens een factuur. Voor het verwerken van de bestelling vraag ik je naam, adres en woonplaatsgegevens, e-mailadres, andere betalingsgegevens wanneer nodig en eventueel je telefoonnummer. Betalen kan na ontvangst van de factuur via je eigen bank. De door jou verstrekte gegevens voor het plaatsen van een bestelling worden niet verwerkt op de website of via een online betaalsysteem. Wanneer Teken-ing :: Illustratie & Ontwerp in de toekomst gebruik gaat maken van een online betaalsysteem zal dit kenbaar gemaakt worden via de website en wordt dit vermelden en aangepast in deze privacy verklaring.

Voor het afhandelen van (een deel van) de betalingen wanneer je op locatie producten koopt (bijvoorbeeld op een markt, evenement of beurs), maakt Teken-ing :: Illustratie & Ontwerp gebruik van het platform iZettle als kassasysteem. iZettle verwerkt je naam, e-mailadres en betaalgegevens zoals je bankrekeningnummer. iZettle heeft zelf passende en organisatorische maatregelen genomen om jouw gegevens te beschermen. iZettle behoudt zich recht voor je gegevens te gebruiken om de eigen dienstverlening te verbeteren maar zal je gegevens niet delen of verkopen voor commerciële doeleinden aan derden. Je leest de privacy verklaring van iZettle hier:

– iZettle | kassasysteem | PRIVACY VERKLARING

Verzending en levering

Wanneer je een product bestelling bij Teken-ing :: Illustratie & Ontwerp plaatst, is het mijn taak om je bestelling bij jou te laten bezorgen. Teken-ing :: Illustratie & Ontwerp maakt gebruik van de diensten van PostNL voor het uitvoeren van de levering van de bestelde producten. Het is noodzakelijk dat wij hiervoor je naam, adres en woonplaatsgegevens delen met PostNL. PostNL gebruikt deze gegevens alleen voor het uitvoeren van de overeenkomst.
Je leest de privacy verklaring van PostNL hier:

– Post NL | verzending van bestellingen | PRIVACY VERKLARING

DOEL VAN DE GEGEVENSVERWERKING


Algemeen doel van de verwerking

Wij gebruiken de gegevens die je aan Teken-ing :: Illustratie & Ontwerp hebt verstrekt uitsluitend ten behoeve van de dienstverlening. Het doel van de verwerking houdt dus altijd direct verband met de opdracht die jij aan Teken-ing :: Illustratie & Ontwerp geeft (bijvoorbeeld het afnemen van een dienst of product). Teken-ing :: Illustratie & Ontwerp zal jouw gegevens niet gebruiken voor gerichte marketingdoeleinden. Wanneer Teken-ing :: Illustratie & Ontwerp jouw gegevens gebruikt om contact met je op te nemen, zonder dat jij daarom hebt verzocht, zullen wij altijd eerst vragen om jouw expliciete toestemming. Je gegevens worden niet gedeeld met of verkocht aan derden. Het verstrekken van persoonsgegevens gebeurd met uitzondering om te kunnen voldoen aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen, zoals noodzakelijk en wettelijk verplicht. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding verplicht op grond van de overeenkomst tussen hen en Teken-ing :: Illustratie & Ontwerp of een eed van wettelijke verplichting. Je leest de privacy verklaring van onze boekhouder hier:

– De Cijferaar | boekhouding | belastingaangifte | PRIVACY VERKLARING

Teken-ing :: Illustratie & Ontwerp verwerkt jouw gegevens voor de volgende doelen:
– Afhandelen van je bestelling en het verzenden en te leveren product en/of dienst.
– Het uitvoeren van de betaling van het product of de dienst.
– Om contact op te nemen wanneer dit nodig is om de aangeboden diensten zo goed mogelijk uit te kunnen voeren.
– Om je te informeren over wijzigingen van onze diensten en/of producten, tijdens het leveringsproces.

Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze website en dienstverlening te verbeteren. De informatie de hieruit voort komt, via cookies (zoals IP-adressen, browser type, besturingsystemen en bezochte pagina’s) wordt zo anoniem mogelijk verzameld en zijn geen persoonsgegevens. Deze gegevens worden niet verstrekt aan derden en zijn niet gekoppeld aan andere persoonsgegevens. Op de website wordt géén gebruik gemaakt van cookies van derden of advertenties van derden.

Bewaartermijnen

Op grond van administratieve en wettelijke verplichtingen dient Teken-ing :: Illustratie & Ontwerp facturen en bonnen met jouw (persoons)gegevens te bewaren. Deze gegevens worden bewaard voor de toepasselijke termijn die daarvoor staat voorgeschreven door de wet. Andere persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is voor de doeleinden waarvoor je persoonsgegevens worden verzameld.

Gebruik van cookies

Momenteel gebruikt Teken-ing :: Illustratie & Ontwerp alleen technische en functionele cookies op de website die geen inbreuk maken op jouw privacy. Deze cookies zijn noodzakelijk voor een goede werking van de website voor jouw gebruiksgemak. Deze cookies zorgen ervoor dat bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen onthouden worden, de website correct werkt en geoptimaliseerd blijft. We maken geen gebruik van cookies van derde partijen.

Je kunt de cookies uitschakelen door gebruik te maken van de instellingen van je internetbrowser, bij de ´voorkeuren´. Stel je browser zo in dat deze geen cookies meer opslaat. Ook kun je alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je internetbrowser verwijderen. Houd er wel rekening mee dat het verwijderen of blokkeren van cookies invloed kan hebben op je gebruikerservaring en delen van de website misschien niet goed zullen werken.

Social media buttons

De social media buttons op de webpagina’s en in onze e-mails zijn voor de door ons gebruikte social media sites van derden. Deze buttons worden gebruikt zodat gebruikers de door Teken-ing :: Illustratie & Ontwerp gebruikte social media sites van derden kan bezoeken, delen of bookmarken. Teken-ing :: Illustratie & Ontwerp kan niet voorkomen dat deze sites informatie over jou verzamelen. Om meer te weten te komen hoe sociale media sites van derden informatie over je activiteiten op websites en het internet gebruiken verwijzen we je naar de Gebruikersvoorwaarden en het Privacybeleid van de desbetreffende partijen.

JE RECHTEN

Inzage recht, rectificatie recht en verwijderingsrecht

Je behoud altijd het recht om je persoonsgegevens in te zien die wij verwerken. Je hebt het recht om deze gegevens te wijzigen of een verzoek in te dienen tot verwijdering. Ook heb je het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking door Teken-ing :: Illustratie & Ontwerp in te trekken of om hiertegen bezwaar te maken. Je kunt een verzoek doen tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging of verzoek tot intrekking van de toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens. Je kunt dit doen door een verzoek in te dienen met die strekking aan de contactpersoon voor privacy zaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op je verzoek.. Als je verzoek wordt ingewilligd krijg je van ons een overzicht toegestuurd met daarin de informatie die je wilt inzien, wijzigen, aanpassen of verwijderen. Dit overzicht wordt verstuurd naar het bij ons bekende e-mailadres. Je hebt ook de mogelijkheid om een klacht in dienen bij nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Geautomatiseerde besluitvorming

Teken-ing :: Illustratie & Ontwerp neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of- systemen., zonder dat daar een mens tussen zit. Ook kan Teken-ing :: Illustratie & Ontwerp geen invloed uitoefenen op eventuele werking van cookies van derden en de privacy verklaringen van derden. Deze vallen buiten het bereik.

WIJZIGINGEN IN HET PRIVACYBELEID

Teken-ing :: Illustratie & Ontwerp behoudt te allen tijde het recht om ons privacybeleid te wijzigen. Je vind op deze pagina altijd de meest recente versie (link in de footer van de website). Wanneer een nieuw privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop Teken-ing :: Illustratie & Ontwerp verzamelde gegevens met betrekking tot jou verwerkt, breng ik je daarvan per e-mail op de hoogte.

CONTACT

Teken-ing :: Illustratie & Ontwerp
Rijswijksesluis 20
3133 MD Vlaardingen
Nederland

e-mailadres: info@teken-ing.nl

Contactpersoon voor privacy zaken: Ingrid Wuyster